Rytmika

Poradnia Alter w Słupsku zaprasza na zajęcia z rytmiki.


Zajęcia rozpoczynają się 21.12.2021 r. o godzinie 17.00 i 18.00
(podzielone są 
na grupy wiekowe).


Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje
kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia
muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny,
emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają
pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na
motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne
podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują
umiejętności językowe oraz matematyczne.


ZAPRASZAMY

Osoba prowadząc: Monika Gołębiowska.

Koszt 40 zł za godzinę.