Dni otwarte EEG Biofeedback

DNI OTWARTE – BEZPŁATNE KONSULTACJE EEG Biofeedback 

TERMIN: 21.03.2020r.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie, ul. Stanisława Moniuszki 8b- II piętro

GODZINY: od 9:00 do 12:00

ZAPISY: Rejestracja telefoniczna do 18.03.2020r. pod nr 533 309 667 w godzinach 09:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku

 

DZIECI Z ZASTOSOWANIEM TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK – EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki rozwiązaniom technologicznym możemy w sposób świadomy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występujących fal.

 

Trening EEG Biofeedback jest polecany wszystkim niezależnie od wieku (dzieci, młodzież, dorośli), stylu życia czy profesji. Obecnie znajduje coraz szersze grono odbiorców wśród sportowców, pilotów, służb mundurowych, pracowników firm korporacyjnych, biznesmenów, osób pragnących osiągać lepsze wyniki w swoich dziedzinach. Mówiąc o zastosowaniu terapeutycznym, EEG-Biofeedback jest powszechnie używany w:

 • treningach oddechowych, relaksacji i terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja, nerwice, nadmierne napięcie),
 • pracy nad stabilnością emocjonalną i budowaniem pozytywnej samooceny,
 • pracy nad nieśmiałością, tremą,
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • trudnościach z czytaniem i pisaniem,
 • braku motywacji do nauki,
 • zaburzeniach pokarmowych, rekonwalescencji poudarowej,
 • zaburzeniach snu, moczeniu nocnym,
 • pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • terapii nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • terapii zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD),
 • terapii zaburzeń rozwoju mowy.

 

PODCZAS DNI OTWARTYCH BĘDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ I SPRAWDZIĆ W JAKI SPOSÓB DZIAŁA TRENING EEG-BIOFEEDBACK POPRZEZ PREZENTACJĘ SPRZĘTU I KONSULTACJE Z TERAPEUTĄ.