Lista symptomów dysleksji

Symptomy dysleksji:
Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy:
• Opóźnienia w rozwoju mowy. Dzieci, z grupy ryzyka dysleksji zwykle później niż rówieśnicy wypowiadają pierwsze słowa i zdania.
• Opóźnienia rozwoju ruchowego, które manifestują się tym, że dziecko nie raczkuje lub mało raczkuje, ma trudności z utrzymaniem równowagi, późno zaczyna chodzić i biegać. Umiejętność chodzenia pojawia się u dzieci w zależności od różnic indywidualnych w nieco odmiennym czasie, przy czym przyjmuje się że sprawność ta osiągana jest między 10 a 12 miesiącem życia. Jeśli jednak dziecko po przekroczeniu 15 miesiąca życia nie chodzi to stanowi to wyraźny sygnał ostrzegawczy.

 

 


Wiek od 3 do 5 lat
Mała sprawność ruchowa całego ciała. Dziecko słabo biega, ma trudności
z utrzymaniem równowagi, szczególnie w takich sytuacjach jak chodzenie
po krawężniku, po linii, z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, jest niezdarne w ruchach.
• Mała sprawność ruchowa rąk. Obserwuje się trudności w samoobsłudze. Dziecko może mieć kłopoty z zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, nawlekaniem koralików. Podczas rysowania dziecko źle trzyma ołówek, za słabo lub za mocno
go naciska.
• Dzieci z grupy ryzyka dysleksji niechętnie rysują.
• Trudność sprawia im budowanie z klocków, układanie puzzli lub pociętych obrazków.
• Opóźniony rozwój lateralizacji – dzieci nie wykazują preferencji jednej ręki.
• Nieprawidłowa artykulacja wielu głosek, trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw.


Okres edukacji wczesnoszkolnej:
• Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter.
• Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.
• Dziecko ma wadę wymowy.
• Dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze, hulajnodze.
• Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej.
• Dziecko przekręca słowa (np. mówi krartor), zmienia przedrostki w wyrazach (np. zauczyć się), myli wyrazy o podobnym brzmieniu.
• Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (np. g – k, z – s), dlatego nie dostrzega różnic w parach wyrazów , takich jak np. góra – kura, koza – kosa.
• Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych).
• Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami Lego, puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru (tworzy tylko własne kompozycje).
• Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
• Dziecko ma problem z odróżnianiem i zapamiętaniem liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. b -p – g – d).
• Dziecko niechętnie rysuje, pomimo że jest do tego zachęcane.
• Dziecko ma trudności z pamięciowym odtwarzaniem materiału uszeregowanego
w sekwencje (np. nazwy pory dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku, szeregi 4-cyfrowe.
• Dziecko ma kłopoty z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza.
• Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych (np. podczas gry w piłkę, wykonywania układów gimnastycznych, ćwiczeń równoważnych, takich jak chodzenie po linii, stanie na jednej nodze).
• Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnym kształtach (np. m – n, l – t – ł).
• Dziecko ma kłopot z wyróżnieniem głosek w słowach (np. nos = n- o-s).
• Dziecko ma problemy z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych (przerysowaniem rombu ze wzoru).
• Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo (np. o-k-o = oko).
• Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek oraz wykonywaniem innych czynności samoobsługowych.
• Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek oraz z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów.


Młodzież i dorośli
I. MOWA:
• utrzymywanie się wcześniejszych trudności z mową i językiem,
• nieprawidłowa wymowa imion i nazw miejsc,
• trudności w zapamiętywaniu nazw miejsc, imion, nazwisk,
• mylenie wyrazów o zbliżonej wymowie,
• trudności w przywoływaniu słów („mam to na końcu języka”),
• brak płynności w mowie, szczególnie gdy wymagana jest natychmiastowa odpowiedź,
• słownik czynny mniej rozbudowany niż bierny,
• zauważalne wahanie się przy używaniu słów, które mogą zostać nieprawidłowo wymówione.

II. CZYTANIE:
• trudności w czytaniu i pisaniu obecne w historii życia – na starcie szkolnym;
• czytanie dokładniejsze, ale nadal wymaga wiele wysiłku, brak płynności w czytaniu;
• trudności w czytaniu i wymawianiu nietypowych, nieznanych lub rzadkich wyrazów, np. nazwy ulic lub miejsc, potrawy;
• zastępowanie wyrazów, których nie da się wymówić, wyrazami zmyślonymi,
• powolne czytanie większości materiałów pomocnych w nauce i pracy,
np. podręczników, poradników, napisów w czasie oglądania filmów,
• problemy z wykonaniem testów wyboru,
• poświęcanie nieproporcjonalnie dużo czasu na czytanie potrzebnych materiałów,
• preferowanie książek z obrazkami, grafikami, wykresami,
• niechętne czytanie dla przyjemności,
• problemy z pisownią – dobieranie mniej skomplikowanych i łatwiejszych
do zapisania wyrazów,
• słabe wynik w powtarzalnych, wyuczonych zadaniach.


Autorem tekstu jest nasza terapeutka 

mgr Marzena Piekarczyk 

Pedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta EEGbiofeedback, terapeuta ręki i Metody Warnkego.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia Magisterskie Pedagogika Socjalna i Opiekuńcza
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Zakresu Oligofrenopedagogiki
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

  • Terapeuta EEG Biofeedbacka II stopnia – „Biofeedbacka EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych i treningu szczytowej wydajności”.
  • II stopniowy kurs Terapii Ręki,

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
1. M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Harmonia, Gdańska 2003,
s. 115-116J.
2. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, WE, Kraków 2007 s. 28-29.
3. G. Karasowicz-Kupis, Nowa psychologia dysleksji, PWN 2019, str. 181-183.