Jak uzyskać bezpłatne WWR ?

PRZEWODNIK KWALIFIKACJI DO BEZPŁATNEJ TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU W PORADNI ALTER.


Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz

!WAŻNE!– stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
  (częsty i skuteczny argument!!!)
 •  niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
 •  niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 •  Autyzm i Zespół Aspergera,
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.


Idź do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja- sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciagu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Przyjdź z opinią do Poradni ALTER

BIAŁYSTOK, Ul. Zwycięstwa 10A pok. 104 (I piętro),

 BIELSKO-BIAŁA Ul. 11 Listopada 60-62 pok. 207,

 CHORZÓW, Ul. Stanisława Moniuszki 8b (II piętro),

 SŁUPSK Al. H. Sienkiewicza 9 (II piętro),

 SOSNOWIEC, ul. Ostrogórska 21,

 GOTOWE!

Otrzymujesz informacje o ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej ALTER

 


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 


Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Można je zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

 

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

 

Co zrobić, aby dziecko mogło znaleźć się w terapii WWR?

Wszystkie informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka na terapię WWR do Poradni ALTER znajdują się w „Przewodniku kwalifikacji do terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju”.

                                                                                           

Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest tak bardzo skuteczne?

Istnieje kilka znaczących powodów, dla których terapia WWR przynosi pozytywne rezultaty:

 

Kto prowadzi terapię WWR?

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda/neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta integracji sensorycznej,

Posiadamy również bardzo bogatą ofertę terapii komercyjnej

 

Nad czym pracujemy podczas terapii WWR?

Każdy człowiek rozwija się w oparciu o wybrane obszary. Wczesne Wspomaganie Rozwoju służy temu, aby korygować i usprawniać ich działanie.

Poprzez przemyślane i zaplanowane działania terapeutyczne dążymy do tego, aby wyrównać deficyty rozwojowe występujące w wybranych obszarach.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • w ALTER czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest krótszy,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju to główny obszar naszej specjalizacji,
 • naszą kadrę tworzą ludzie chcący pomagać innym,
 • każdego roku poszerzamy nasze zaplecze dydaktyczne o nowe sprzęty, dzięki czemu nasi specjaliści mają możliwość prowadzenia terapii za pomocą różnorodnych metod, technik i narzędzi,
 • stosujemy zasadę indywidualności w prowadzonej terapii,
 • współpracujemy z rodzicami i opiekunami świadcząc poradnictwo w zakresie możliwości planowania rozwoju dziecka w środowisku domowym, kreujemy spójną koncepcję edukacyjno-terapeutyczną, rozmawiamy i pomagamy w przezwyciężaniu kryzysów wychowawczych,
 • posiadamy w ofercie wiele ciekawych zajęć dodatkowych, dostosowanych dla dzieci od 0 do 7 roku życia.

 

PRZYJDŹ DO NAS I PRZEKONAJ SIĘ, ŻE MOŻNA DZIAŁAĆ

ALTERNATYWNIE!!!

ZADZWOŃ ALBO NAPISZ DO NAS!

 

NPPP ALTER BIAŁYSTOK, Ul. Zwycięstwa 10A pok. 104 (I piętro),

NPPP ALTER BIELSKO-BIAŁA Ul. 11 Listopada 60-62 pok. 207,

NPPP ALTER CHORZÓW, Ul. Stanisława Moniuszki 8b (II piętro),

NPPP ALTER SŁUPSK Al. H. Sienkiewicza 9 (II piętro),

NPPP ALTER SOSNOWIEC, ul. Ostrogórska 21,