Godziny pracy w czerwcu

CZERWIEC 2020 R.


Informujemy, że nasza Poradnia w miesiącu czerwcu będzie czynna w godzinach od 10:00  do 19:00 od poniedziałku do piątku.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA.


Zarządzenie Dyrekcji z dnia 05.05.2020 r.

ZASADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PROWADZENIA TERAPII I DIAGNOZY W OKRESIE PANDEMII W NPPP ALTER

1. Rodzic zaświadcza, że dziecko, z którym przychodzi do Poradni oraz on sam są zdrowi i nie mieli kontaktu z osobą zakażoną, nie mają również oznak infekcji i/lub alergii.

2. Terapeuta odmówi przyjęcia dziecka, jeśli ono lub jego opiekun mają objawy choroby i/lub alergii.

3. Poradnia będzie wykonywać pomiary temperatury ciała dzieci przyjętych do diagnozy lub terapii.

4. Po wejściu na teren Poradni rodzic i dziecko mają obowiązek umyć i zdezynfekować ręce.

5. Dziecko powinno pozostawać na terenie Poradni pod opieką tylko jednego opiekuna, który zajmuje miejsce na korytarzu w wyznaczonej strefie. Prosimy, aby nie przestawiać krzeseł.

6. Rodzic musi nosić maseczkę na twarzy.

7. Do sekretariatu może wejść tylko jedna osoba. 

8. Rodzic pojawia się z dzieckiem w poradni na własna odpowiedzialność.