Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Poradnia Alter zaprasza na konsultacje fizjoterapeutyczne dzieci i niemowląt.


Konsultacje prowadzi:

mgr Leszek Peca

Fizjoterapeuta (PWZFz 28482), certyfikowany terapeuta NDT Bobath

 

W ALTER zajmuje się diagnozą niemowląt i małych dzieci, pod względem jakościowym i ilościowym w rozwoju psychoruchowym oraz prowadzeniem stymulacji rozwoju w przypadkach stwierdzenia deficytów bądź jakichkolwiek odstępstw od prawidłowego rozwoju. Prowadzi instruktaże dla rodziców w zakresie ich roli w procesie stymulacji rozwoju oraz sposobów postępowania z dzieckiem w domu oraz wszystkich sytuacjach związanych ze spontaniczną aktywnością i uczestnictwem w życiu codziennym.


Pan Leszek ukończył wydział Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, sześć szkoleń NDT BOBATH zakończonych certyfikatem zgodnie z europejskimi przepisami, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath, ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące rehabilitacji w neurologii dziecięcej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi, odbył dwukrotnie staże w Niemczech w Ośrodkach Rehabilitacji, jest ekspertem Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny funkcjonalnej małych dzieci.


Fizjoterapia dzieci i niemowląt jest konieczna za każdym razem, gdy u małego pacjenta występują objawy sugerujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego takie jak:

  • zaburzenia ruchowe typu: podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe, asymetria ułożenia,
  • opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce, Przepukliny oponowo – rdzeniowe),
  • uszkodzenia obwodowego układu nerwowego (m.in. uszkodzenie splotu barkowego),
  • choroby genetyczne, metaboliczne oraz wady wrodzone (m.in. Zespół Downa),
  • wady postawy (m.in. plecy okrągłe, postawa skoliotyczna, stopy koślawe),
  • rehabilitację po kontuzjach,
  • rehabilitację po przebytych zabiegach operacyjnych,
  • oraz w innych przypadkach wymagających stymulacji rozwoju motorycznego (np. kręcz szyjny, dysplazje stawu biodrowego).

Koszt konsultacji: 150,00 zł

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 533 585 976.


Opublikowano:

28.11.2022 r.