Dzień kompleksowych konsultacji

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALTER ZAPRASZA NA DZIEŃ

KOMPLEKSOWYCH KONSULTACJI Z NEUROLOGOPEDĄ I DORADCĄ LAKTACYJNYM

Dla kogo?

Rodzice noworodków i niemowląt.

Kto prowadzi?

  • dr n. med. Danuta Kozłowską-Rup –  położna, certyfikowany doradca laktacyjny
  • mgr Sandra Daniluk-Nowak  – neurologopa specjalizującą się w diagnostyce i karmieniu terapeutycznym, która jest również, koordynatorem szkoleń, warsztatów i wszelkich inicjatyw szerzących świadomość oraz wiedzę wśród rodziców, terapeutów, pedagogów i lekarzy w Poradni ALTER

Co moża uzyskać?

  • wiedzę dotyczącą prawidłowej pozycji i sposobu karmienia piersią
  • praktyczne wskazówki co robić, kiedy dziecko ma problem z przyjmowaniem pokarmu
  • jak prawidłwo pionizowac dziecko do jedzenia
  • kiedy zacząć wprowadzanie stałych pokarmów
  • szczegółową obserwaję dziecka podczas karmienia
  • dokładną obswerację dziecka pod kątem rozwoju narządu mowy
  • wskazówki dotyczące prawidłowego rozwoju mowy
  • praktyczne ćwiczenia dotyczące rozwoju mowy.

Kiedy? 

15.11.2019 (piątek), od 9:30 do 16:30.

Czas trwania konsultacji – 2-3 godziny 

Cena: 200 zł

Zapisy: