Diagnozy z 10% zniżką

Poradnia Alter w Chorzowie zaprasza na diagnozy
z 10% zniżką.


Promocja trwa od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r


Promocja obejmuje następujące diagnozy:

♦ psychologiczna 

♦ pedagogiczna,

♦ logopedyczna.

 

Dotyczy również:

♦ dysleksji,
♦ dysgrafii,
♦ dysortografii,
♦ dyskalkulii,
♦ uogólnionych trudności w uczeniu się,
♦ problemów z koncentracją uwagi,
♦ problemów wychowawczych i inne.

 

Diagnoza trudności w uczeniu się dotyczy dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii.

Diagnoza trudności w uczeniu się dedykowana jest dla dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia.

 

W przypadku dzieci w klasach I, II i III szkoły podstawowej nie diagnozuje się dysleksji, lecz stwierdza ryzyko jej wystąpienia i wprowadza działania mające na celu pomoc w przezwyciężeniu tych trudności.

Jeśli widzisz, że Twoje dziecko boryka się choćby z jedną z poniższych trudności, warto skorzystać z diagnozy:

♦ Opuszczanie/przestawianie liter podczas pisania.

♦ Zmienianie szyku zdania.

♦ Bardzo duża ilość popełnianych błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni.

♦ Popełnianie dużej ilości błędów podczas przepisywania z tablicy.

♦ Niewyraźne, zniekształcone pismo.

♦ Pisanie liter w odbiciu lustrzanym (np. p-q).

♦ Problemy z przeliczaniem i wykonywaniem prostych działań matematycznych.

♦ Bardzo wolne tempo czytania, pisania, liczenia.

♦ Trudności z opanowaniem umiejętności czytania.


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług.


Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER, ul. Stanisława Moniuszki 8b, Chorzów.

Zapisy pod numerem telefonu: 533-309-667 

 


Zachęcam do polubienia naszego fanpage♥♥♥

https://www.facebook.com/poradniaalter