Trening Umiejętności Społecznych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie 

zaprasza na 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 TERMINY ZAJEĆ  2019/2020

DATA GODZINA
13.11.2019 – środa 18:00
27.11.2019 – środa 18:00
11.12.2019 – środa 18:00
08.01.2020 – środa 18:00
22.01.2020 – środa 18:00
05.02.2020 – środa 18:00
19.02.2020 – środa 18:00
04.03.2020 – środa 18:00
18.03.2020 – środa 18:00
01.04.2020 – środa 18:00
15.04.2020 – środa 18:00
29.04.2020 – środa 18:00
13.05.2020 – środa 18:00
27.05.2020 – środa 18:00
10.06.2020 – środa 18:00
24.06.2020 – środa 18:00

 Prowadzący:

mgr Kamila Wróblewska – pedagog specjalny
mgr Anna Warot-Szandar – psycholog

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia

Maksymalna liczba miejsc: 6 osób

Koszt: 49 zł/ jedno spotkanie

Czas trwania: 60 minut

Zapisy:


Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • asertywności oraz umiejętności przyjmowania, reagowania i wyrażania krytyki,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych
 • wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Trening umiejętności społecznych dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, u których występują niżej wymienione zachowania:

 • agresja, autoagresja, niekontrolowane wybuchy gniewu i złości,
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne do występującego zdarzenia,
 • trudności z nazywaniem i komunikowaniem o tym, co dziecko czuje,
 • problemy w nauce oraz funkcjonowaniu szkolnym,
 • trudności z nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • brak poszanowania dla reguł, zasad i norm społecznych,
 • niskie poczucie własnej wartości, niska odporność psychiczna.