Test inteligencji

Głównym celem testu inteligencji jest pomiar zdolności intelektualnych. Dzięki określeniu poziomu inteligencji jesteśmy w stanie ocenić czy dziecko funkcjonuje w normie intelektualnej, czy może powyżej/poniżej normy.

Test inteligencji jest obowiązkowo wykonywany w przypadku diagnozy psychologicznej, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej.

Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

  • Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R).
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet

Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!