Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to wszystkie działania mające na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie:

 • utrzymania koncentracji uwagi
 • myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego
 • prawidłowego chwytu pisarskiego
 • analizy i syntezy poleceń i zdań
 • operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych
 • usprawniania wiedzy o otaczającym nas świecie
 • kształtowania zdolności wypowiedzi
 • szukania różnych dróg w rozwiązywaniu problemu
 • wzbudzania postawy pomysłowości i kreatywności
 • kształtowania postawy empatii i zrozumienia
 • budowania umiejętności do pracy w grupie
 • przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej

W ALTER prowadzona przez pedagogów posiadających doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym


JEŚLI WIDZISZ, ŻE TWOJE DZIECKO

 •  ma trudności z koncentracją na zadaniu
 •  niechętnie wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 •  zniechęca się podczas nauki czytania
 •  z dużym wysiłkiem przelicza działania
 •  niełatwo formułuje zdania i wypowiedzi
 •  zniechęca się nawet przy łatwych zadaniach
 •  potrzebuje pracy w bezpiecznej strukturze

W ALTER dążymy do tego, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. Po każdych zajęciach rozmawiamy z Wami, słuchamy Waszych spostrzeżeń i zachęcamy do wzajemnej współpracy. Udzielamy rad i wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu bo taki model pracy pozwala na maksymalizację podejmowanych działań.