Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to wszystkie działania mające na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie zdolności intelektualnych, wykorzystania wiedzy w działaniach praktycznych oraz dbałości o właściwe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.

Terapia pedagogiczna niesie pomoc w zakresie:

 • wydłużania czasu koncentracji uwagi,
 • rozwoju zdolności spostrzegania i zapamiętywania,
 • myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego,
 • motoryki małej i prawidłowego chwytu pisarskiego,
 • analizy i syntezy poleceń i zdań (rozumienie tego, co się słyszy)
 • operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych,
 • budowania wiedzy o otaczającym nas świecie,
 • kształtowania zdolności wypowiedzi i prowadzenia rozmowy,
 • szukania różnych dróg w rozwiązywaniu problemu,
 • wzbudzania postawy pomysłowości i kreatywności,
 • wspomagania umiejętności czytania, pisania i liczenia,
 • kształtowania postawy empatii i zrozumienia,
 • budowania umiejętności do pracy w grupie,
 • przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej.

W ALTER dążymy do tego, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. Po każdych zajęciach rozmawiamy z Wami, słuchamy Waszych spostrzeżeń i zachęcamy do wzajemnej współpracy. Udzielamy rad i wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu, ponieważ wiemy, że taki model pracy przynosi najlepsze rezultaty!!!

BEZPŁATNIE W RAMACH

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA!!!


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!