Muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA

  • pozwala na dynamiczny rozwój postawy kreatywności i gotowości do przyjmowania zmian
  • stanowi doskonałą alternatywę komunikacji dla osób z zaburzeniami mowy
  • daje możliwość wyrażania i bezpiecznego przeżywania stanów emocjonalnych
  • kształtuje zdrowe poczucie własnej wartości w oparciu o prezentowanie autorskich pomysłów w improwizowaniu muzyki
  • ułatwia nawiązanie kontaktu z osobami mającymi trudności w obszarze relacji społecznych
  • umożliwia kontrolę i świadomość własnego ciała
  • rozbudza wyobraźnię i zdolność do aktywnego przeżywania muzyki
  • aktywizuje do działania lub umożliwia wejście w stan relaksu

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej, społecznej lub duchowej. W ALTER chcemy Wam pokazać w jaki sposób ta forma oddziaływań może być wartościowa dla rozwoju dzieci i dorosłych. Prowadząc ją zgodnie z amerykańskimi standardami wspólnie kreujemy nową jakość i sposób wykorzystania muzyki.