Metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne

RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SCHERBORNE

  • kształtuje świadomość własnego ciała
  • wspomaga rozwój narządu ruchu i czynności grafomotorycznych
  • umożliwia świadome poruszanie się w przestrzeni bez poczucia lęku i zagrożenia
  • pozwala wyrażać siebie poprzez kreatywne i swobodne działanie w przestrzeni
  • prowadzi do nawiązywania relacji z drugim człowiekiem opartych na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania
  • stanowi bazę do rozwoju postawy empatii, zrozumienia i współpracy
  • usprawnia działanie zmysłu wzroku, słuchu i równowagi

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne kształtuje umiejętność poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem. W ALTER prowadzi ją zawsze dwóch terapeutów, a dzieci biorą udział w zajęciach razem z rodzicami lub opiekunami. Dlaczego przyjmujemy taki model pracy? Ponieważ umożliwia on rozwój sfery emocjonalno-społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zacieśniania rodzinnych więzi. To jeden z priorytetów naszej pracy.