KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP) – BADANIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECI OD 1 MIESIĄCA ŻYCIA DO 9 LAT I 11 MIESIĘCY

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

  • rozwoju ruchowego,
  • zdolności motorycznych,
  • lateralizacji (stronność),
  • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • funkcjonowania emocjonalno-społecznego,komunikowania się i mowy,
  • funkcji behawioralnych (zachowanie),
  • rozwoju od 1 miesiąca życia do 11 miesiąca życia,
  • rozwoju od 1 roku życia do 2 lat i 11 miesięcy,
  • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
  • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej.

KORP to jedno z nielicznych narzędzi pozwalających na przeprowadzenie dokładnej diagnozy u dzieci w wieku niemowlęcym.


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!