Darmowe konsultacje Reha/SI

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Sosnowcu 

zaprasza na

DARMOWE KONSULTACJE Z ZAKRESU REHABILITACJI I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Termin:  CAŁY LISTOPAD

Miejsce:  ALTER Sosnowiec, ul. Ostrogórska 21

Dla kogo? Dzieci od 0-10 lat.

Zgłoszenia:

 • telefonicznie: 531-460-329
 • osobiście w sekretariacia

Ograniczona liczba miejsc (20). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wskazania do zgłoszenia dziecka na konsultację:

 • trudności z integracją (lub brak) odruchów niemowlęcych (np. odruch moro, odruch szermierza, odruch ssania),
 • wysoki poziom napięcia mięśniowego, ciągłe pobudzenie, nadruchliwość,
 • obniżony poziom napięcia mięśniowego – brak stabilności, wiotkość.
 • zbyt niski poziom aktywności – senność, brak energii do działania, ociężałość, niepewność ruchowa,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi, przekraczaniem osi ciała,
 • zaburzenia praksji – planowania motorycznego,
 • szybka męczliwość, niechętne podejmowanie krótkiej aktywności fizycznej,
 • zaburzenia motoryki małej – trudności w sprawnym posługiwaniu się palcami (nawlekanie koralików, chwyt pisarski, wodzenie palcem po śladzie, sprawne posługiwanie się materiałami plastycznymi),
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce – dziecko nie toleruje dotyku, reaguje impulsywnie na światło, dźwięk, zapach i bodźce wzrokowe lub przeciwnie – nieustannie szuka sposobu dodatkowej stymulacji (uderza z w ścianę, bardzo mocno przytula się, szuka źródeł głośnego dźwięku, silnego światła, mocnych zapachów itp.),
 • zaburzenia w obrębie wzorku i słuchu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z czytaniem, pisaniem i liczeniem,
 • problemy z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem,
 • niska jakość organizacji przestrzeni wokół siebie,
 • problemy emocjonalne (lęk, stres, chwiejność, niska samoocena)
 • trudności w relacjach społecznych.