Badanie lateralizacji

 

Lateralizacja to skłonność do posługiwania się wybranym okiem, uchem, ręką i nogą. Badanie lateralizacji służy więc do określenia, która strona jest dominująca (np. można posługiwać się prawą ręką podczas pisania, ale więcej bodźców wzrokowych odbierać przez lewe oko). Właściwe określenie lateralizacji może dostarczyć nam wielu ważnych odpowiedzi na pytania, które pojawią się w związku z różnymi zaburzeniami rozwojowymi dziecka (szczególnie, jeśli badanie wykaże lateralizację skrzyżowaną lub nieustaloną, które wymagają pracy terapeutycznej).


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!