ADOS-2. Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.


ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Jest też rekomendowany do badań naukowych. Należy do jednych z najdokładniejszych narzędzi, które pozwala w sposób rzetelny i obiektywny na postawienie trafnej diagnozy o autyźmie. Jest to również jedno z najnowszych narzędzi do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, które ukazało się w ostatnich latach.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  • język i komunikacja.
  • wzajemność w interakcjach społecznych.
  • zabawa/wyobraźnia.
  • zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania.
  • inne zachowania odbiegające od normy.

Wyniki otrzymane na podstawie przeprowadzonego badania pozwalają na określenie, czy zachowanie badanego dziecka wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych badanych dzieci (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie budzi niepokój.

Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.


Diagnoza prowadzona w Poradni ALTER obejmuje:

  • spotkanie z pedagogiem przeprowadzającym badanie (wcześniej zalecane jest wykonanie diagnozy psychologicznej),
  • kodowanie wyników,
  • omówienie wyników
  • wywiad z rodzicami/opiekunami,
  • analizę dokumentacji medycznej, (jeśli taka istnieje).

 

Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!