!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Gliwice

31 Lip

Jak zahamować rozwój emocji?

Zobacz nasz ANTYPORADNIK, który pokazuje, co zrobić, żeby zahamować rozwój emocjonalny u dziecka. 2 minuty czytania – poznasz wszystkie reakcje, których należy unikać i JEDNĄ właściwą.

29 Lip

Jak rozmawiać o emocjach?

5 kroków, które pomogą Ci w wspieraniu obszaru emocjonalnego u dziecka! Bardzo prosty i konkretny przewodnik – stosowany i sprawdzony przez wielu rodziców z naszej Poradni! 4 minuty czytania!

08 Lip

Rozwój dziecka w pigułce

2 minuty czytania po których będziesz wiedział/a na co zwrócić uwagę podczas obserwacji rozwoju dziecka. Na końcu artykułu znajdziesz odnośniki do narzędzi, które pozwalają na ocenę umiejętności dziecka.

30 Cze

Zabawy w domu#14 – Myślenie

Ostatnia część, w której podpowiadamy jak rozwiajać intelekt dziecka ZA DARMO!! Tym razem będzie o myśleniu, czyli jak się bawić z dzieckiem, żeby kształtować skutecznie tę umiejętność.

04 Cze

Zabawy w domu#13 – Pamięć

Wiesz, że ćwicząc pamięć kilka minut dziennie, Twoje dziecko nie będzie musiało nieustannie „siedzieć nad ksiązkami” w szkole? Skorzystaj z naszych zabaw i naucz dziecko korzystania z pamięci!

29 Maj

Zabawy w domu#12 – Spostrzeganie słuch.

Często zdarza się, że dzieci są dobrze posługują się wzrokiem, a ich rączki są bardzo sprawne. Mają za to trudności w głoskowaniu, albo dzieleniu wyrazu na sylaby. W tym artykule znajdziecie dużo pomocnych ćwiczeń.

25 Maj

Zapraszamy do śledzenia bloga

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA BLOGA NASZEJ TERAPEUTKI mgr KAMILI WRÓBLEWSKIEJ . Terapia pedagogiczna – Kolorowe gumki – ćwiczenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

08 Maj

Zabawy w domu#11 – Spostrzeganie 1

Czy układanie mozaiki kształtuje umiejętność spostrzegania? Jak wprowadzić dziecko w świat czytania? Po co należy porównywać obrazki? Czy małe dzieci mogą być mistrzami spostrzegania? SPRAWDŹ!

01 Maj

Zabawy w domu#10 – Uwaga

Proste, skuteczne i DARMOWE zabawy na budowanie umiejętności UWAGI u dziecka. Kolejna odsłona przewodnika, który pokaże Wam jak rozwijać intelekt! Klikajcie i korzystajcie!

30 Kwi

Zabawy w domu#9 – Koncentracja

Pierwsza część naszego DARMOWEGO przewodnika, w którym dowiecie się jak rozwijać koncentraję u dziecka! Kliknij i zobacz praktyczne zabawy, które nic nie kosztują i są ciekawe!

25 Kwi

Zabawy w domu#8 – Grafomotoryka

Jak przygotować dziecko do nauki pisania? Najlepiej zrobić to poprzez 11 naszych propozycji, które można wykonać nie wychodząć z domu! Grafomotoryka to podstawa w rozwoju przedszkolaka!

20 Kwi

Zabawy w domu#7 – motoryka mała

Sprawność dłoni i palców – to jeden z najważniejszych aspektów w rozwoju człowieka. Skorzystajcie z 10 pomysłów na rozwój małej motoryki. Każde ćwiczenie można przygotować samodzielnie!

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej placówki !

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Gliwicach oferujemy Państwu:

 • Konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.
 • Konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.
 • Konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Zajęcia
grupowe

Dla wielu dzieci zajęcia grupowe mają szczególną wartość, ponieważ są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Spotkania w grupie generują dodatkowy efekt terapeutyczny, uczą współpracy i dają możliwość wzajemnej obserwacji zachowań.

 • Trening Umiejętności Społecznych – nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania w bezpiecznych sposób swoich myśli i uczuć, funkcjonowania w systemie społecznym zgodnie z przyjętymi normami, kształtowanie umiejętności współpracy, empatii i chęci niesienia pomocy.
 • Dogoterapia – zajęcia z udziałem terapeuty i psa terapeutycznego dzięki któremu dzieci mają szansę na przezwyciężanie swoich barier, leków i oporów.
 • Bajkoterapia – wprowadzenie dziecka w świat bajki niosącej za sobą walory edukacyjne i terapeutyczne.
 • Sensoplastyka – zajęcia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów w oparciu o różnorodne faktury.

 

Nasz zespół

mgr Katarzyna Fabisiak
wicedyrektor,
psycholog, psychoterapeuta
mgr Katarzyna Fabisiak
wicedyrektor,
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych z zakresu terapii i diagnozy psychopedagogicznej oraz 2,5 letniego szkolenia pt. „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła pięcioletni kurs psychoterapii zorientowanej w nurcie psychodynamicznym i systemowym w Krakowie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapeuta EEG-Biofeedback pierwszego stopnia. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty oraz treningi umiejętności społecznych dzieci młodzieży i dorosłych Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. W ramach działań psychoterapeutycznych prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i par. Zajmuje się leczeniem nerwic, problemów emocjonalnych (lęk, smutek, niska samoocena), zaburzeń nastroju, osobowości, trudności w funkcjonowaniu rodziny, nieprawidłowych relacji interpersonalnych. Udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych.


Doskonali warsztat terapeutyczny uczestnicząc w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowych, nadpobudliwości psychoruchowej, mutyzmu selektywnego, stosowanej analizy zachowania czy też psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi i żyjących w kryzysach życiowych.


 

mgr Ewa Trojankowska
logopeda,
pedagog
mgr Ewa Trojankowska
logopeda,
pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach na kierunku edukacja zintegrowana i pedagogiki przedszkolna. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz terapię pedagogiczną i rewalidację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z afazją, wadami wymowy oraz niewłaściwym rozwojem narządów artykulacyjnych. Prowadzi również terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci i myślenia. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Uczestniczy w kursach, szkoleniach i seminariach takich jak: dwustopniowe szkolenie dotyczące terapii ręki, terapii jąkania, mutyzmu, nowoczesnych technik pracy logopedycznej, pedagogicznej, metodyki wychowania i nauczania dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz komunikacji z rodzicami.


 

mgr Marta Szalińska
pedagog specjalny, logopeda, felinoterapeuta
mgr Marta Szalińska
pedagog specjalny, logopeda, felinoterapeuta

Absolwentka pedagogiki specjalnej z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych z logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim. Terapeuta Metody Tomatisa. Posiada międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi Metodą Komunikacji Symbolicznej Bliss.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci młodzieży i dorosłych w zakresie opóźnionego rozwoju mowy, komunikacji słownej i pozawerbalnej, korygowania zaburzeń artykulacji i zakłóceń mowy i terapii afazji, Wykorzystuje w pracy techniki relaksacyjne i psychokorekcyjne.


Bierze udział w seminariach poświęconych terapii osób z zburzeniami mowy i komunikacji. Ukończyła trzystopniowy kurs terapii behawioralnej akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Behawioralnych oraz kurs zawodowy z zakresu Felinoterapii.


 

mgr Edyta Bartnik
neurologopeda,
filolog
mgr Edyta Bartnik
neurologopeda,
filolog

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim


Odpowiada a diagnozę i terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami rozwoju mowy (afazja, dysartria, dyslalia, jąkanie, mutyzm), nieprawidłową budową narządów artykulacyjnych i opóźnionym rozwojem mowy. Świadczy terapię dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, FAS, MPD, ADHD i zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Prowadzi terapię dla pacjentów, u których trudności z mową są wynikiem zaburzeń neurologicznych lub chorób neurodegeneracyjnych. W swojej pracy wykorzystuje metody komunikacji alternatywnej (Makaton, język migowy) oraz elementy terapii behawioralnej. Prowadzi zajęcia instruktażowe dla rodziców i opiekunów dotyczące pracy z dzieckiem w domu.


Ukończyła trzystopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz diagnozy osób ze spektrum autyzmu za pomocą profilu psychoedukacyjnego (PEP-R). Poszerza swoje umiejętności biorąc udział w seminariach dotyczących diagnozy i terapii neurologopedycznej, komunikacji alternatywnej oraz dydaktyki specjalnej.


 

mgr Hanna Szykowska-Tkaczyk
psycholog, logopeda, filolog
mgr Hanna Szykowska-Tkaczyk
psycholog, logopeda, filolog

Absolwentka psychologii i filologii polskiej Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii na tej samej uczelni.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalno-społecznymi, niską samooceną, zaburzeniami nastroju, przeciążonych stresem, mających problemy w relacjach. Pracuje również z osobami z wadami i opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w komunikacji, czy nieprawidłowym rozwojem narządów artykulacyjnych.


Systematycznie poszerza swój warsztat terapeutyczny, jako uczestnik szkoleń z zakresu terapii ręki, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, komunikacji alternatywnej, pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera czy stosowaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych (KORP, KOZE, KOLD).


 

mgr Judyta Szczygioł
kierownik sekretariatu, pedagog
mgr Judyta Szczygioł
kierownik sekretariatu, pedagog

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe podnosiła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej a także w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej oraz w Domu Dziecka.


Odpowiada za organizację pracy edukacyjno-terapeutycznej w Alter Gliwice oraz prowadzenie działań marketingowych.


Uczestniczyła w kursach i szkoleniach w zakresie komunikacji z dzieckiem czy też dotyczącego centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego(CAPD)


 

mgr Anna Zientarska-Pabiasz
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Anna Zientarska-Pabiasz
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Absolwentka pedagogiki specjalnej z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne ze specjalizacją: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, terapia pedagogiczna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Śląskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, z uszkodzonym słuchem, niepełnosprawnością intelektualną, nieharmonijnym rozwojem umiejętności logicznego myślenia, koncentracji uwagi, zapamiętywania i spostrzegania. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ocenie gotowości szkolnej.


Ma za sobą wiele kluczowych szkoleń związanych z dydaktyką specjalną m.in.: trzystopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, dwustopniowe szkolenie obejmujące metodykę prowadzenia zajęć zgodnie z założeniami Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne oraz dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej.


 

mgr Małgorzata Nierychlewska
psycholog,
pedagog specjalny
mgr Małgorzata Nierychlewska
psycholog,
pedagog specjalny

Ukończyła studia z zakresu oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki z informatyką na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, a także psychologię z dwoma specjalizacjami: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia zdrowia i jakości życia na Uniwersytecie Śląskim. Terapeuta behawioralny zorientowany na pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Obecnie słuchaczka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt w Krakowie.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Zajmuje się doradztwem i programowaniem procesu terapeutycznego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Świadczy pomoc osobom zmagającym się z zaburzeniami emocji i zachowania. W pracy z rodzicami stosuje trening kompetencji rodzicielskich w celu podnoszenia ich umiejętności wychowawczych.


Wśród znaczących szkoleń ma za sobą udział w trzystopniowym kursie terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz rocznym kursie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Katowicach. Ukończyła szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe psychoterapeutów „Szkołę Letnią Gestalt”, które jest akredytowane przez EAGT.


 

mgr Marta Piecyk
pedagog specjalny,
dogoterapeuta
mgr Marta Piecyk
pedagog specjalny,
dogoterapeuta

Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie uzyskując specjalizację z oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Kwalifikacje podnosiła na Uniwersytecie Opolskim kończąc studia na dwóch kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na różnych szczeblach edukacyjnych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również metodyka kształcenia osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. W Alter prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną oraz dogoterapię z udziałem psa rasy labrador.


Brała udział w kursach i szkoleniach z zakresu prowadzenia zajęć metodą Pedagogiki Zabawy, Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Edukacji Muzycznej Carla Orffa czy Logorytmiki. Warsztat pracy poszerza o umiejętności pracy socjoterapeutycznej z dziećmi przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych. Ukończyła trzystopniowy kurs terapii behawioralnej w Krakowie akredytowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena
KONSULTACJE SPECJALISTÓW
Psychologiczna
1 godz.
90 zł
Pedagogiczna
1 godz.
90 zł
Logopedyczna
1 godz.
90 zł
DIAGNOSTYKA
Diagnoza psychologiczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza pedagogiczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza logopedyczna
2 godz.
140 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) z wydaniem opinii dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych/objęcia pomocą/zwolnieniem z nauki drugiego języka.
4 godz.
280 zł
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
3 godz.
260 zł
Badanie gotowości szkolnej
4 godz.
280 zł
Badanie lateralizacji
30 min.
60 zł
Test inteligencji Wechslera (WISC-R)
2 godz.
140 zł
Pakiet 3 wybranych diagnoz (rabat 15%)
Zależy od wyboru
Zależy od wyboru
TERAPIA
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
120 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
1 godz.
90 zł
Terapia psychologiczna dorosłych
1 godz.
100 zł
Terapia pedagogiczna
1 godz.
70 zł
Terapia logopedyczna
1 godz.
70 zł
Terapia ręki
1 godz.
70 zł
Dogoterapia indywidualna
50 min.
60 zł
Dogoterapia grupowa
1 godz.
30 zł *
Trening Umiejętności Społecznych (grupa
1 godz.
20 zł *
Sensoplastyka (grupa)
1 godz.
30 zł *
Bajkoterapia (grupa)
1 godz.
20 zł *
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
* Płatność za zajęcia grupowe dokonywana jest za 4 spotkania z góry
INNE
Wydanie opinii wraz z zaleceniami
60 zł
Informacja o wynikach badań
60 zł
Informacja dla instytucji
60 zł
Zaświadczenie
10 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. Szobiszowicka 1,
44-102 Gliwice

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

     (+48) 533 352 530
    gliwice@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

    Pon-Pt: 9:00 – 19:00
    Sob: 9:00 – 15:00

  

Formularz kontaktowy