!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Bielsko-Biała

14 paź

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu święta wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, wychowawców, pedagogów, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości.

01 lip

Wakacje

Szanowni Państwo informujemy, że Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter w Bielsku- Białej jest nieczynna w okresie wakacji. Wszystkim dzieciom życzymy udanego wypoczynku.

01 cze

Dzień dziecka!

Dzień dziecka! Uśmiech dziecka jest bezcenny! Dzisiaj święto jest malucha, więc życzymy im radości, uśmiechu, ale przede wszystkim cudownego dzieciństwa i mnóstwa zabawy! Wszystkiego co najlepsze.

31 maj

Wolne dni długi weekend

Szanowni Państwo informujemy o przerwach w funkcjonowaniu Naszych Placówek podczas długiego weekendu. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną informacją. Czytaj dalej….

08 sty

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Przed nami Nowy Rok. To zawsze czas pełen nadziei na lepsze jutro. Poradnia Alter życzy Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności, mało zmartwień, dużo radości. Niech ten Nowy Rok będzie pełen miłości.

02 gru

Przerwa świąteczna

Informujemy, że przerwa świąteczna w Poradni Alter w Bielsku- Białej będzie obowiązywała od 24.12.2020 r. do 03.01.2021 r. włącznie. W/w okresie nie prowadzimy terapii w ramach WWR.

14 paź

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzymy wszystkim terapeutom dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe. Dzień Edukacji Narodowej.

24 wrz

Ważna informacja

Niepubliczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Alter w Bielsku-Białej informuje, że nie zapisuje na diagnozy.
Zapraszamy na usługi prywatne do placówek w Chorzowie i Sosnowcu. Pozdrawiamy

17 sie

Bezpłatna terapia WWRD

Masz dziecko w wieku 0-7 lat i widzisz, że jego rozwój nie przebiega prawidłowo? Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do bezpłatnej terapii wczesnego wspomagania rozwoju! Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

03 sie

Urlop

Informujemy, że Poradnia w Bielsku- Białej ma w sierpniu urlop. Wszelkie sprawy prosimy kierować na maila:
bielskobiala@poradniaalter.pl. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku.

31 lip

Jak zahamować rozwój emocji?

Zobacz nasz ANTYPORADNIK, który pokazuje, co zrobić, żeby zahamować rozwój emocjonalny u dziecka. 2 minuty czytania – poznasz wszystkie reakcje, których należy unikać i JEDNĄ właściwą.

29 lip

Jak rozmawiać o emocjach?

5 kroków, które pomogą Ci w wspieraniu obszaru emocjonalnego u dziecka! Bardzo prosty i konkretny przewodnik – stosowany i sprawdzony przez wielu rodziców z naszej Poradni! 4 minuty czytania!

Oferta

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Bielsku-Białej oferujemy Państwu:

 • konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.,
 • konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.,
 • konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.,
 • konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.,
 • konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.,
 • konsultację psychodietetyczną – dotyczącą zaburzeń odżywiania, programowania indywidualnej diety, redukcji otyłości i nadwagi, poprawy jakości zdrowia i samopoczucia.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Nasza poradnia oferuje również konsultacje tematyczne (problemowe) :

 • dla rodziców/opiekunów dorastającej młodzieży (od 11 do 17 roku życia – podejrzenie, że dziecko sięga po substancje psychoaktywne, dojrzewanie, jako etap rozwoju, budowanie więzi, rozwój umiejętności komunikacyjnych). Więcej o ofercie.
 • dla rodziców – „dzieci w sieci” – program profilaktyki i edukacji dotyczący zagrożeń w sieci. Więcej o ofercie.
 • psychologiczna do agencji pracy dla młodych – z wypełnieniem zaświadczenia (nie dot. agencji STARS IMPRESARIAT).


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Warsztaty
dla rodziców

To autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka. Szkoła dla rodziców jest formą zajęć grupowych.

Więcej o Warsztatach Dla Rodziców

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, i fizjoterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do podopiecznego i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. W trosce o dobro naszych klientów, poprzez chęć udzielenia jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Ponadto w naszej Poradni zatrudnieni są certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomagamy osobom doświadczającym różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami czy rozumieniem siebie i innych, borykającym się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz problemami natury psychosomatycznej jak również osobom znajdującym się w życiowym kryzysie, w sytuacji żałoby, rozstania.
mgr Izabela Ogorzałek
rehabilitant,
terapeuta SI
mgr Izabela Ogorzałek
rehabilitant,
terapeuta SI

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku rehabilitacja ruchowa. Ukończyła kurs Integracji Sensorycznej w Centrum IS działającym przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie uzyskując dyplom terapeuty i diagnosty SI.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci i młodzieży z problemami prawidłowego przetwarzania bodźców, obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami kierunku i orientacji przestrzennej, nieprawidłowym rozwojem małej i dużej motoryki. Prowadzi rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu i wadami postawy. Dodatkowo od wielu lat prowadzi naukę jazdy na nartach dla dzieci z niepełnosprawnością.


Jest aktywnym uczestnikiem kursów i szkoleń obejmujących prowadzenie diagnostyki i terapii SI oraz rozwija umiejętności w zakresie kompleksowej i skutecznej rehabilitacji.


 

mgr Danuta Herczek

fizjoterapeuta
mgr Danuta Herczek

fizjoterapeuta

Ukończyła studia z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.


Zajmuje się diagnozą i terapią rehabilitacyjną niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi terapię wad postawy ciała, rehabilitację ortopedyczną, rehabilitację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy wykorzystuje różne metody terapeutyczne (m.in. metodą McKenziego). Organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej, świadczy poradnictwo dotyczące edukacji, wychowania i terapii małego dziecka.


Uczestniczy w szkoleniach związanych z diagnozą i terapią rehabilitacyjną, metodyką prowadzenia zajęć i rehabilitacji dla kobiet w ciąży oraz korygowaniem wad postawy.


 

mgr Lucyna Nabielec
psycholog,
psychodietetyk
mgr Lucyna Nabielec
psycholog,
psychodietetyk

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Ukończyła kwalifikacyjny kurs terapii pedagogicznej (WOM, Katowice). Biegły sądowy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.


Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych przeżywających różnorodne trudności natury emocjonalnej i społecznej. Pracuje z dziećmi i rodzicami (także zastępczymi i adopcyjnymi) świadcząc pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wieku dziecięcego. Prowadzi analizę i diagnostykę sytuacji rodzinnej i życiowej badanych pacjentów. Świadczy pomoc pomoc psychologiczną w problemach związanych z zaburzeniami odżywiania. Prowadzi doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w zakresie edukacji, wychowania i terapii.


Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących pomocy psychologicznej, terapii rodzin, pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi, przeciwdziałania zjawisku przemocy i nadużyciom seksualnym wobec dzieci, czy prowadzenia interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem lub będących ofiarami handlu ludźmi.

mgr Patrycja Balcarczyk-Stawecka,
pedagog, dogoterapeuta, felinoterapeuta, behawiorysta
mgr Patrycja Balcarczyk-Stawecka,
pedagog, dogoterapeuta, felinoterapeuta, behawiorysta

Absolwentka studiów na Uniwersytecie Śląskim, o specjalności pedagogika oraz praca socjalno-opiekuńcza. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć jako dogoterapeuta i felinoterapeuta


Zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm i Zespół Aspergera). Świadczy doradztwo pedagogiczne dla rodziców i opiekunów w zakresie edukacji, wychowania i pracy z dzieckiem w domu. W swojej pracy wykorzystuje opiera się głównie na podejściu behawioralnym.


Regularnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach obejmujących tematykę prowadzenia działań pedagogicznych oraz doskonali swoje umiejętności jako dogo- i felinoterapeuta.


 

mgr Monika Skórzak
logopeda,
terapeuta zajęciowy
mgr Monika Skórzak
logopeda,
terapeuta zajęciowy

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła również Studium Medyczne z zakresu terapii zajęciowej.


W poradni Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy oraz wspomaganiem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego podopiecznych. Świadczy również poradnictwo


Obecnie poszerza swoją wiedzę na temat wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju na podyplomowych studiach w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.


 

mgr Karolina Mrowiec
fizjoterapeuta, terapeuta SI
mgr Karolina Mrowiec
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach na kierunku Integracja Sensoryczna.


Prowadzi diagnozę i terapię z zakresu fizjoterapii i integracji sensorycznej, pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami aparatu ruchu, zaburzeniami czucia, trudnościami w prawidłowym odbiorze i przetwarzaniu bodźców.


Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe jako uczestnik kursów takich jak: Taping Rehabilitacyjny, Fizjoterapia w Geriatrii.


 

mgr Marta Cebrat
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Marta Cebrat
psycholog,
psychoterapeuta

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii wydane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Świadczy pomoc psychologiczną oraz psychoterapię młodzieży, dorosłych i par.  Pracuje z osobami borykającymi się ze stresem, przewlekłym smutkiem, trudnymi sytuacjami życiowymi, problemami z podejmowaniem decyzji, problemami w relacjach z bliskimi, z partnerami. Świadczy pomoc dla osób w żałobie czy przeżywających utratę dziecka


Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, na Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowskim Telefonie Zaufania oraz na licznych konferencjach i szkoleniach. Prowadzi psychoterapię młodzieży, dorosłych oraz psychoterapię par. Zajmuje się również pomocą psychologiczną dzieciom.


 

mgr Marlena Seidel
filolog, logopeda
mgr Marlena Seidel
filolog, logopeda

Absolwentka filologii polskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła również podyplomowe studia logopedyczne o specjalności komunikacja alternatywna oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.


W poradni Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, świadcząc pomoc w takich trudnościach jak opóźniony rozwój mowy, brak mowy, brak płynności mowy, trudności z poprawną artykulacją i wypowiadaniem głosek. Udziela również poradnictwa dla rodziców.


W celu dalszego doskonalenia rozpoczęła studia podyplomowe -pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.


mgr Bogumiła Heller-Matlak
fizjoterapeuta, terapeuta SI
mgr Bogumiła Heller-Matlak
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Cieszynie uzyskując dyplom diagnosty i terapeuty SI.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci i młodzieży oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Dodatkowo prowadzi rehabilitację osób z dysfunkcjami narządu ruchu.


Jest aktywnym uczestnikiem kursów i szkoleń obejmujących prowadzenie diagnostyki i terapii SI, Terapii neurotaktylnej, rehabilitacji dzieci. Z zamiłowania pasjonatka medycyny naturalnej oraz zdrowego i ekologicznego stylu życia.


______________________________________________________________________

mgr Izabela Nowak-Zoń
psycholog
mgr Izabela Nowak-Zoń
psycholog

Absolwentka magisterskich studiów psychologicznych. Ponadto ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


W ALTER prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Pani psycholog mówi o swojej pracy w ten sposób: „W spotkaniach z uczniami dużo uwagi poświęcam emocjonalnemu rozwojowi podopiecznych i budowaniu ich kompetencji społecznych. Prowadzę zajęcia, podczas których dzieci uczą się rozpoznawać u siebie i u innych emocje. Uczą się strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach. Kolejny bardzo ważny aspekt mojej pracy to budowanie relacji nie tylko z dzieckiem, ale również z rodzicem. Moja specjalność to gaszenie pożarów”.


Nieustannie rozwija swój warsztat pracy biorąc udział w rozmaitych kursach, szkoleniach i konferencjach.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena
KONSULTACJE SPECJALISTÓW
Psychologiczna lub psychodietetyczna
1 godz.
80 zł
Pedagogiczna
1 godz.
80 zł
Logopedyczna
1 godz.
80 zł
Integracji Sensorycznej
1 godz.
90 zł
Rehabilitacyjna
1 godz.
80 zł
Dla rodziców dorastającej młodzieży (od 11 do 17 roku życia) - podejrzenie, że dziecko sięga po substancje psychoaktywne, dojrzewanie, jako etap rozwoju, budowanie więzi, rozwój umiejętności komunikacyjnych)
1 godz.
80 zł
Dla rodziców – „dzieci w sieci"
2 spotkania po 1 godz. (dodatkowa godzina na życzenia rodzica)
130 zł (60 zł)
Psychologiczna do agencji (pracy dla młodych) z wypełnieniem zaświadczenia - nie dotyczy AGNECJI STARS IMPRESARIAT
1 godz.
90 zł
DIAGNOSTYKA
Diagnoza psychologiczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza pedagogiczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza logopedyczna
1 godz.
120 zł
Diagnoza rehabilitacyjna
1 godz.
120 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)
3 godz.
300 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) z wydaniem opinii dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych/objęcia pomocą/zwolnieniem z nauki drugiego języka.
2 spotkania po 1,5 godz.
260 zł
Diagnoza przetwarzania słuchu centralnego
1 godz.
70 zł
Diagnoza słuchu fizjologicznego
30 min
50 zł
Badanie gotowości szkolnej
2 spotkania po 1,5 godz.
280 zł
Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym
2 spotkania po 1,5 godz.
260 zł
Badanie pedagogiczne z użyciem testu z opinią
do 2 godz.
190 zł
Badanie przesiewowe słuchu (przewodnictwo powietrzne) + w razie potrzeby przewodnictwo kostne)
15 min. + ewentualnie dodatkowe 5 min.
20 zł
Badanie logopedyczne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia logopedyczne z wypełnieniem zaświadczenia
15-30 min.
50 zł
Badanie lateralizacji
30 min.
80 zł
Test inteligencji Wechslera (WISC-R)
2 godz.
190 zł
Pakiet 3 wybranych diagnoz (rabat 15%)
Zależy od wyboru
Zależy od wyboru
Pakiet 3 diagdnoz (do wyboru, psych, ped, log lub reh)
3 x 1 godz.
300 zł
TERAPIE
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
90 zł
Psychoterapia grupowa
1 godz.
60 zł
Terapia małżeństw i par
1-1,5 godz.
120 zł
Terapia rodzin
1-1,5 godz.
150 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
1 godz.
90 zł
Terapia psychologiczna dorosłych
1 godz.
100 zł
Terapia psychodietetyczna
1 godz.
80 zł
Terapia pedagogiczna
1 godz.
70 zł
Terapia logopedyczna
1 godz.
70 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
90 zł
Terapia dysleksji
Najlepsze efekty przynosi terapia trwająca przynajmniej przez 3 miesiące, raz w tygodniu.
1 godz.
80 zł
Rehabilitacja
1 godz.
90 zł
Terapia ręki
50 min.
70 zł
Trening słuchowy Johansena
1 godz.
200 zł
Trening słuchowy za pomocą słuchawek FORBRAIN
30 min.
50 zł
Szkoła dla Rodziców – trening kompetencji wychowawczych (grupa)
1,5 godz.
Cena ustalona po zebraniu grupy
Dogoterapia indywidualna lub felinoterapia
50 min.
90 zł
Dogoterapia grupowa
2 x 50 min.
75 zł
EEG-Biofeedback
1 godz.
75 zł.
PAKIET 10 WIZYT DANEJ TERAPII (PŁATNYCH Z GÓRY) RABAT 10%
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
INNE
Opinia
60 zł
Zaświadczenie do instytucji
60 zł
Informacja dla MOPS-u, Szkoły, Przedszkola.
40 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Bielsko-Biała

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

     (+48) 533 585 976
     bielskobiala@poradniaalter.pl

KONTAKT

    Pon-Pt: 10:00 – 15:00

  

Formularz kontaktowy